(kontumtv.vn) – Hội nghị đã tổng kết công tác Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng ủy khối về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2011- 2015.

duk

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 15.

 Trong năm 2013, Đảng bộ Khối đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với tình hình thực tế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; việc chỉ đạo các cấp ủy Đảng khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm của tập thể và cá nhân được tiến hành sâu rộng, bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được củng cố, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biểu dương gương người tốt việc tốt được các cấp ủy quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2013, năm 2014 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai các chỉ chị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, qua đó kịp thời chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã biểu dương, khen thưởng  22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2013 và 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *