(kontumtv.vn) – Chiều 16/7, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 14 khóa VII, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; lấy ý kiến góp ý của các đại biểu vào dự thảo các văn bản trình tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

HOI NGHI BAN CHAP HANH HOI NONG DAN TINH LAN THU 14 KHOA VIITrong 6 tháng đầu năm 2018, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở và có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội đã tổ chức gần 1.730 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội đã phát triển mới 864 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay trên 63.370 hội viên; phối hợp với các cấp ngành tổ chức dạy nghề cho hơn 1.700 lao động. Đồng thời, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận hơn 105 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; vận động cán bộ, hội viên nông dân tương trợ, giúp đỡ trong nội bộ nông dân với số tiền hơn 90 triệu đồng, hơn 6.000 ngày công lao động… Qua đó, đời sống của hội viên nông dân đã có sự chuyển biến rõ nét.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các cấp hội sẽ tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Kon Tum khóa VII trình tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *