(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá tình hình công tác Hội và kiện toàn công tác cán bộ, sáng 8/8, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa VII. Ông Đào Xuân Quý, phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trên địa bàn.  Đã có 1.850 buổi tuyên truyền được tổ chức cho hơn 74.000 nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thường trực Hội đã chỉ đạo thành lập 5 tổ chức cơ sở hội tại 5 xã mới tách, kết nạp mới gần 1.200 hội viên. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng cũng được Hội Nông dân tỉnh triển khai có hiệu quả.

Hội nghị thống nhất trong thời gian đến tiếp tục thực hiện tốt các phong trào nông dân, tham mưu cho Trung ương Hội xây dựng trung tâm dạy nghề cho nông dân trên địa bàn tỉnh, tập trung  thực hiện có hiệu quả kết luận số 61 của Ban Bí thư về “Đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Hội nghị kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần quan tâm hỗ trợ nông dân khi giá cả nông sản xuống thấp, giải quyết tình hình phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Xuân Quý lưu ý Hội Nông dân cần phát huy vài trò là chỗ dựa vững chắc của hội viên, yêu cầu Hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nông dân để có ý kiến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nông dân.

Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Phó chủ tịch UBND Huyện Kon Plông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kì 2013-2018.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *