(kontumtv.vn) – Trong năm 2013, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh có nhiều bước phát triển mới, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả; các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ về vốn nhằm giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Trong năm, Hội đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức 57 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng các loại cây công nghiệp và chăn nuôi, thu hút  hàng trăm hội viên tham gia; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội mở lớp tập huấn về công tác vay vốn cho các tổ tiết kiệm. Hội nông dân các cấp đã tín chấp cho hội viên vay với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng. Đến cuối năm 2013 có hơn 9.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó đạt cấp trung ương hơn 590 hộ. Bên cạnh đó, Hội cùng với các ngành, đoàn thể ký kết các chương trình như: Phòng chống tội phạm, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày và làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày lễ, tết.

hndhnl3ác

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh.

Nhiệm vụ trong năm 2014, Hội tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí giai cấp nông nhân và Hội nông dân xứng đáng là nòng cốt của các phong trào nông dân trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

 

                                                                            Duy Phong – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *