(kontumtv.vn) – Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế của Ủy ban Kiểm tra khóa IV; thông qua quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành; thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hội nghị
Hội nghị BCH lần thứ 2 Liên minh HTX tỉnh

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Ban Chấp hành sẽ tập trung củng cố, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; thực hiện tốt vai trò đại diện, hỗ trợ phát triển HTX. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém như hiện nay, xây dựng kinh tế tập thể phát triển bền vững. Những năm đầu nhiệm kỳ tập trung rà soát, củng cố các HTX theo kịp định hướng phát triển kinh tế của tỉnh và điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới 10 HTX và từ 20 đến 30 tổ hợp tác; cuối nhiệm kỳ có khoảng 60% THT, HTX đạt loại khá giỏi, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tối thiểu từ 2 triệu đồng/ tháng.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *