(kontumtv.vn) – Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 -2018 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị
Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán mục tiêu Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Đaị hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, chỉ đạo sâu sát xuống cơ sở, từ đó phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính sách của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động. Các phong trào thi đua lao động được các cấp công đoàn đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng còn lại của năm, Liên đoàn lao động tỉnh xác định sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ  trọng tâm trên các lĩnh vực như: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác nữ công, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức  nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, đồng thời trao cờ thi đua của Tổng  Liên đoàn LĐVN  cho Công đoàn ngành Y tế; trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm 2013.

                                                                                 Thanh Tùng – Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *