(kontumtv.vn) – Vừa qua, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật đã tổ chức hội nghị lần thứ IV mở rộng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và đề ra phương hướng năm 2014.

Lien hiep hoi

Hội nghị lần thứ IV mở rộng BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Trong năm vừa qua, các đơn vị thành viên của Hội đã có nhiều cố gắng để duy trì thường xuyên các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực  thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, vận động hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phổ biến khoa học kỹ thuật đến với mọi người. Các đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động như: Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phương Đông tổ chức Hội thảo khoa học “Tọa đàm khoa học một số vấn đề văn hóa, giáo dục ở Tây Nguyên và giải pháp đột phá để phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và đáp ứng nhu cầu mới ở Tây Nguyên”, mời các chuyên gia đầu ngành kinh tế thuyết trình cho hơn 180 lãnh đạo các ngành về chuyên đề  khoa học – kinh tế và giáo dục. Đồng thời mở các lớp tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách theo nhu cầu thực tế, tích cực tham gia phản biện, thẩm định góp ý kiến vào các đề án lớn của tỉnh… góp phần vào việc nâng cao dân trí, đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ đời sống và sản xuất.

Trọng tâm trong năm 2014, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phấn đấu trở thành một tổ chức chính trị – xã hội, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

                                                                                            Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *