Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Glei
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Các đại biểu về dự Hội nghị đã được nghe thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18. Nội dung Báo cáo đã đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị cũng đã thông qua Đề án nhân sự cấp ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 43 đồng chí và lấy phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                                             CTV Bích Hồng – A Lộc 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *