(kontumtv.vn) – Ngày 04/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2014.

Trong quý I năm 2014, Huyện ủy Kon Rẫy đã tập trung chỉ đạo quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Kon ray

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 16, khóa XVII

Trong qúy II, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát các hộ đói trên địa bàn huyện để cấp 35 tấn gạo còn lại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và triển khai quán triệt chuyên đề năm 2014 về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã thông qua Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện không trình Quy hoạch tổng thể sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

CTV Hương Ly – Thành Trung 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *