(kontumtv.vn) – Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum khóa 5 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21 nhằm sơ kết công tác 6 tháng  đầu năm, triển khai chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo về công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối và triển khai một số văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác Đảng. Bí thư Đảng ủy khối Võ Xuân Truyền chủ trì Hội  nghị.

Hội nghị BCH Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum

6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực xây dựng, lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện  dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa V trình  Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật, là Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Cục Thống kê để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát động, hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tham mưu rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối khóa VI, tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa V, Nhiệm kỳ 2010-2015; quán triệt, triển khai Quyết định số 263 của Bộ Chính trị về tăng cường kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, kết luận số 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  đã khen thưởng các Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiêu biểu, đạt thành tích công tác  năm 2014.

                                                      Nghĩa Hà – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *