(kontumtv.vn) – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum khóa IV vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 13, sơ kết quý II năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối.

DOANH NGHIEP TINH KHOA IV

Những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.  Giai đoạn 2015 – 2017, thu nhập bình quân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng gần 27% so với đầu nhiệm kỳ, tăng bình quân khoảng 9%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của các nhóm ngành có sự chuyển biến rõ rệt qua các năm. Trong đó, lợi nhuận nhóm ngành công nghiệp và xây dựng tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ. Nhóm ngành nông – lâm nghiệp có doanh thu tăng bình quân hơn 23%/năm; thu nhập đầu người trong nhóm ngành này tăng trên 23%. Tổng huy động vốn nhóm ngành ngân hàng tăng bình quân hơn 13%/năm. Trong quý II năm 2018, lợi nhuận của các doanh nghiệp ước đạt hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 15% so với quý I. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong 03 nhóm ngành dịch vụ – thương mại, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm nghiệp đạt gần 1.700 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm hơn 170 tỷ đồng.

Quý III năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tiêu dùng và liên kết thị trường nhằm thực hiện thành công Chương trình đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp của Đảng bộ khối, giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *