(kontumtv.vn) – Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 – 2014.

Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum

Trong năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đạt  kết quả 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2014 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề ra, là “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Hội; tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Kết quả trong năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phát triển trên 1.400 hội viên mới; tạo điều kiện giúp đỡ cho trên 1.600 phụ nữ thoát nghèo; số tổ chức cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá chiếm trên 86%. Về Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, trong giai đoạn 2010- 2014, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 139 lớp đào tạo nghề và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho gần 3.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia; xây dựng được 34 mô hình phát triển kinh tế sau học nghề, với gần 800 hội viên tham gia; tạo điều kiện cho gần 29.000 lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 682 tỷ đồng. Qua đó đã tạo điều kiện cho hơn 15.000 chị thoát nghèo, hơn 2.000 chị vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Ngoài việc đánh giá rút kinh nghiệm những kết quả đạt được, Hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt còn hạn chế; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình công tác Hội năm 2015; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và bầu bổ sung 3 ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *