UBND tỉnh vừa tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2013”. Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Bên cạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển là một trong những nội dung được các đại biểu dự Hội nghị quan tâm.

hncdctql

Các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính báo cáo, tổng số vốn nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân được là trên 997 tỷ đồng. Vốn tạm ứng thuộc kế hoạch các năm trước chưa thu hồi là trên 440 tỷ đồng. Số dự án hoàn thành cần quyết toán là 434 dự án, thu hồi số tiền sau quyết toán nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, việc giải ngân năm 2013 cần được đẩy nhanh, hết kế hoạch vốn giao, không kéo dài sang năm 2014.

  Về phía quản lý đầu tư xây dựng công trình, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 314 công trình, dự án đã được bố trí các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, việc thi công và quản lý các công trình này còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt trong các công trình xây dựng dân dụng. Năng lực của một số đơn vị tư vấn còn yếu, công tác lập hồ sơ khảo sát thiết kế, lập tổng dự toán còn nhiều sai sót. Các đơn vị thi công còn hạn chế về năng lực, thiếu lực lượng cán bộ kỹ thuật.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai các dự án trong phạm vi vốn được giao, không làm phát sinh nợ đọng mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện công việc theo tiến độ; sớm đăng ký danh mục công trình, dự kiến được hỗ trợ đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Từ nay đến hết năm 2013 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, để thực hiện những nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc nhanh chóng từ phía các huyện, thành phố và các sở ban ngành liên quan./.

Linh Thủy – Duy Vĩ/kontumtv.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *