(kontumtv.vn) – Ngày 31/7, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum.

Hội nhgij Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Kon Tum
Hội nghị Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Kon Tum

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Kon Tum, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum, thay thế Ban Chỉ đạo 127 của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ năm 2010 đến năm 2014; thảo luận, góp ý về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 5 tháng cuối năm 2014.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127 của tỉnh, từ năm 2010 đến cuối năm 2013, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra phát hiện và xử lý trên 5.700 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 34,5 tỷ đồng; tịch thu bán đấu giá và tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm có tổng giá trị trên 61 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức kiểm tra trên 1.500 lượt đơn vị, cơ sở kinh doanh; phát hiện và xử lý 655 vụ vi phạm, với tổng số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuy đã đặc biệt nhấn mạnh về những ảnh hưởng, tác động to lớn của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh hiện nay. Đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh trong thời gian tới cần có giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn, tăng cường độ nhanh, nhạy trong công tác đấu tranh, xử lý những vi phạm; sớm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

                  Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *