Ngày 29 tháng 11, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và kết hợp triển khai phổ biến các chính sách thuế mới cho hơn 220 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

nghoi

Các đại biểu dự đối thoại chính sách thuế năm 2013.

Hội nghị đã triển khai phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. . . Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến Thông tư số 45 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Nghị định số 109 của Chính phủ về  qui định xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thuế đã lắng nghe ý kiến và giải đáp, làm rõ những vướng mắc  của các doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp về thủ tục hành chính như: mua hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in; đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, giảm thuế, miễn thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế; thanh tra thuế và giải quyết khiếu nại, tố cáo  trong lĩnh vực thuế.

 

                                           Thanh Tùng – Duy Phong/kontumtv

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *