(kontumtv.vn) – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm. Tham dự có các cơ quan báo chí  Trung ương và địa phương, đại diện trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2014
Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động báo chí- xuất bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân;  phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; quảng bá về hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Đặc biệt Đài PT – TH tỉnh, báo Kon Tum tiếp tục có sự đổi mới về hình thức, phương tiện truyền tải thông tin, kịp thời tuyên truyền, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường các thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, nhất là tình hình trên Biển Đông.

Trong định hướng tuyên truyền 6 tháng cuối năm, ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trong hoạt động báo chí – xuất bản, kịp thời khắc phục những hạn chế, nhất là trong việc cập nhật thông tin của các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và các huyện, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, hoạt động của báo chí – xuất bản trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm, về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, về phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh và nhất là tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không chặt phá cây cao su.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *