(kontumtv.vn) – Sáng 12/12, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Trần Bình Trọng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2014, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác Mặt trận năm 2014 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh năm 2015.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận

Năm 2014, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tập trung phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được duy trì thường xuyên, thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng, ý kiến phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân được quan tâm và giải quyết kịp thời. Trong năm 2014, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được gần 3 tỷ đồng, đã phân bổ hơn 2 tỷ 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng hơn 700 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt đã tổ chức Lễ phát động quyên góp “Quỹ vì biển đảo quê hương” được hơn 2 tỷ 300 triệu đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Gần 74.000 hộ gia đình được cộng nhận “Gia đình văn hóa”; 524/847 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa”….

Năm 2015, Ủy ban MTTQVN tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQVN các cấp; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *