(kontumtv.vn) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức giao ban với các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị giao ban ngành LĐ-TB&XH
Hội nghị giao ban ngành LĐ-TB&XH

6 tháng đầu năm 2014, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm của ngành. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội luôn được kịp thời.  Ngoài ra, các chính sách giảm nghèo, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai tích cực. Qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đưa ra 5 nhóm giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng còn lại của năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt việc tổng rà soát đối tượng người có công trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *