(kontumtv.vn) – Sáng 19/12, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc về tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến
Hội nghị giao ban trực tuyến

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh; nắm bắt  công tác chuẩn bị Đại hội của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất để kịp thời giải đáp, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Tính đến  ngày 16/12/2014, đã có 266/1.911 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 21/674 tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh tiến hành đại hội. Hầu hết cấp ủy xã, phường, thị trấn và một số đảng bộ cơ sở đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp mình để lấy ý kiến tham gia tại đại hội chi bộ trực thuộc. Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020; chủ động xây dựng phương án luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và đang khẩn trương xây dựng văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức và nhân dân. Đối với cấp tỉnh, đến nay, đã hoàn chỉnh dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đang tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Nhìn chung, công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn được thực hiện tương đối tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, thành viên các tiểu ban công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo tiến hành các bước chuẩn bị đúng quy định, thời gian theo tiến độ; không có khó khăn, vướng mắc lớn cần tháo gỡ. Tuy vậy, trước yêu cầu của Trung ương về hạn chế số lượng cấp ủy và Ban Thường vụ so với nhiệm kỳ trước, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung xem xét xác định rõ cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa bàn cần phải bố trí cấp ủy; đồng thời đảm bảo cơ cấu về tỷ  lệ nữ, trẻ và dân tộc thiểu số; tiếp tục chuẩn bị tốt các bước còn lại để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

                                                                         Quang Mẫn – Duy Phong               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *