(kontumtv.vn) – Kho Bạc Nhà nước Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2015 nhằm đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư qua Kho Bạc Nhà nước, đồng thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư, ban quản lý trong quá trình thực hiện để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị khách hàng Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum
Hội nghị khách hàng Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum

Thời gian qua, Kho Bạc Nhà nước Kon Tum đã tăng cường công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước trong phạm vi trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, cơ quan có liên quan để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn; thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành. Tính đến ngày 31/7/2015 tổng số giải ngân vốn kế hoạch năm 2015 hơn 980 tỷ đồng, đạt hơn 40% so với kế hoạch vốn năm. Trong đó, dự án Trung ương quản lý hơn 300 tỷ đồng, đạt hơn 25% so với kế hoạch vốn; dự án địa phương quản lý gần 680 tỷ đồng, đạt hơn 53% so với kế hoạch vốn. Một số dự án có số vốn giải ngân khá cao so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung, điều đó cho thấy sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các chủ đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2015, một số chủ đầu tư, ban quản lý chưa quan tâm đến tiến độ thực hiện của hợp đồng, các điều khoản cam kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu hợp đồng, do đó khi lập hồ sơ thanh toán chưa đúng theo quy định về số lần thanh toán, giai đoạn, thời điểm thanh toán, mức thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán trong hợp đồng. Một số chủ đầu tư chậm làm thủ tục thanh toán gửi đến Kho bạc Nhà nước…..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đề nghị các huyện, thành phố cùng với Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ, có khó khăn vướng mắc thì báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để có hướng giải quyết. Các sở, ngành, huyện, tăng cường công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật xây dựng cơ bản, pháp lệnh đầu tư công; khi hoàn thành công trình phải sớm hoàn tất hồ sơ quyết toán. Các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát lại hết tiến độ của các dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng tiến độ, thanh quyết toán đúng thời gian quy định. Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác chi và thanh tra để kịp thời chẩn chỉnh tình trạng sai sót.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *