(kontumtv.vn) – Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Huyện ủy năm 2013 và các Báo cáo quan trọng khác. Năm 2013 với sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, kinh tế – xã hội của huyện  tiếp tục phát triển, an ninh – quốc phòng được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 15 triệu đồng/ năm, tăng gần 2 triệu đồng so với năm 2012. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực và phù hợp với qui hoạch phát triển của địa phương. Nhiều công trình được đầu tư kịp thời và đồng bộ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa có những chuyển biến toàn diện. Huyện đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác diễn tập phòng thủ ở một số xã điểm và huyện, góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

hn15st

Huyện Ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15.

Hội nghị đã thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo  trong năm 2014. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh., tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

                                                                                                        Văn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *