(kontumtv.vn) – Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 7, nhằm đánh giá tình hình công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị
Hội nghị lấn thứ 7 BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Hội đặc biệt chú trọng công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp với các Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn Caritas trên 56 tỷ đồng cho hơn 3.200 hội viên phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng tổng dư nợ các nguồn vốn của các cấp Hội đang quản lý lên trên 635 tỷ đồng, với gần 30.000 chị vay. Các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngoài việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực của phụ nữ, các cấp Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Duy trì và khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; Tăng cường các hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh và các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc khóa XI nhiệm kỳ 2012- 2017 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011- 2016; bầu bổ sung 6 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, do một số ủy viên BCH đã chuyển công tác và nghỉ hưu.

             Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *