(kontumtv.vn) – Sáng 24/ 3, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết của Trung ương

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ các khóa hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh: Những nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó tham gia góp ý, xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tại địa phương, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt, nghiên cứu nội dung kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa XI về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XII của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội khóa XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề về lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới  giai đoạn 1986-2016; Báo cáo về việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; giới thiệu nhân sự để Bộ Chính trị xét duyệt, quyết định bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI và một số đề án quan trọng khác của Chính phủ.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *