(kontumtv.vn) – Ngày 11/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã chỉ đạo Hội nghị Nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị  về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đầu cầu tỉnh Kon Tum có sự tham dự của Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Quý; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy, các Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nêu rõ: Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Do vậy, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, nắm vững những nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá hoạt động lý luận và công tác lý luận ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình để làm rõ hiệu quả và thực trạng trong thực tiễn, từ đó chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những kết quả quan trọng đã đạt được kể từ khi ban hành Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị khóa VII “Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”. Đồng thời nêu lên những hạn chế, khuyết điểm  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận. Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 37 xác định  phương châm, nhiệm vụ  cũng như giải pháp để đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phân tích làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm của Nghị quyết 37 và yêu cầu, sau hội nghị này, các đại biểu sẽ tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo văn kiện Đảng, tổ chức tốt đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Về lâu dài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác lý luận ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; củng cố nền tư tưởng của Đảng, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *