(kontumtv.vn) – Sáng 29/5, Sở Tư pháp tỉnh  Kon Tum đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 23/NĐ
Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Tham dự có các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Tư pháp; đại diện các ngân hàng thương mại; lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được giới thiệu một số quy định chung của Nghị định số 23  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; những điểm mới của Nghị định số 23 /2015 so với Nghị định số 79/2002 của Chính phủ. Chứng thực là một trong các hoạt động thường xuyên của Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn và có ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người dân. Công tác chứng thực cũng là một trong các tiêu chí phản ánh hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền cấp tỉnh. Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 23 của Chính phủ nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở đầy đủ những quy định mới, làm cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định tại địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *