(kontumtv.vn) – Ngày 21/ 8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Hội nhgij
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm

Hội nghị đã phổ biến một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an và giới thiệu Pháp lệnh của Chủ tịch nước về công tác phòng, chống mại dâm. Qua đó, giúp các cơ sở kinh doanh mát xa, khách sạn, karaoke nắm bắt về các văn bản quy phạm của Nhà nước, có phương án ngăn ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội nói chung và mại dâm nói riêng, trên cơ sở đó kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo an toàn trật tự tại địa phương.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *