(kontumtv.vn) – Sáng 27/5, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015- 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hà quán triệt các nội dung cơ bản văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/5 vừa qua. Trong đó tập trung vào các nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về nội dung rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện, theo đánh giá tại Hội nghị, từ ngày 5/5 đến ngày 20/5/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội điểm tại 3 Đảng bộ huyện Kon Plông, Ngọc Hồi và Đăk Glei. Trong đó huyện Đăk Glei thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy. Kết quả đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao, từ công tác chuẩn bị đến tổ chức đại hội và các nội dung công việc sau đại hội. Cơ bản các Đảng bộ đại hội điểm đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí trực quan trong, ngoài đại hội; tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; an toàn, dân chủ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi ở mỗi địa phương. Qua đó, Hội nghị đã thảo luận, rút kinh nghiệm một số nội dung các Đảng bộ còn có sự nhận thức khác nhau, thực hiện chưa thống nhất để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn, thống nhất và đồng bộ trong đại hội diện rộng ở các Đảng bộ còn lại, như về quy trình công tác ứng cử, đề cử cấp ủy, công tác bầu cử Ủy ban Kiểm tra, về công tác tuyên truyền…, nhằm góp phần tổ chức thành công đại hội cấp huyện ở diện rộng trong thời gian tới.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *