(kontumtv.vn) – Ngày 24/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại đầu cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 25/11/2014; có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 với nhiều nội dung  mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Vai trò của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự; những nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; kết quả rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự hiện hành và việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

6 tháng đầu năm 2015, trước bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân dự đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương bám sát các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai đồng bộ các mặt công tác ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: Giải quyết xong số việc, tăng hơn 9.400 vụ việc và số tiền tăng  hơn 2.626 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cao hơn  so với cùng kỳ năm 2014.

                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *