(kontumtv.vn) – Sáng 8/9, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị quán triệt, triển khai Chiir thị 34
Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị

Dự Hội nghị có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVM tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Ban khẳng định, Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội từ xây dựng nội dung, chuẩn bị văn kiện Đại hội đến công tác nhân sự và thời gian tiến hành Đại hội các cấp. Ông Hà Ban nhấn mạnh: Các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất những điểm mới, những yêu cầu mới được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong lãnh đạo,  tổ chức thực hiện ở Đảng bộ các cấp. Nắm chắc yêu cầu, nội dung, quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội ở cấp mình và chỉ đạo tổ chức thành công ở cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào sự thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự; Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; nghe phổ biến Quyết định số 244 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng và nghe bài phát biểu kết luận của ông Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 36 của Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận tại tổ để nghiên cứu, góp ý xây dựng kế hoạch của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kì 2015-2020, đồng thời, góp ý vào Dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kì 2015-2020.

                                                Văn Hiển – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *