(kontumtv.vn) – UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tính đến ngày 20/2, toàn tỉnh đã cấp gần 2.200 giấy chứng nhận cho các tổ chức với  gần 540.000 ha đất. Cấp  gần 250.000 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 180.000 ha. Ngoài ra, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận trên hệ thống bản đồ địa chính chính quy theo Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai gần 18.300 giấy chứng nhận. Trong đó cấp mới là gần 11.000 giấy chứng nhận, số còn lại là cấp đổi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở 03 cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác định giá đất và thẩm định giá đất.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *