Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dạy nghề năm 2013 cho hơn 80 học viên là cán bộ công tác tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

thdn

Tập huấn công tác dạy nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Các học viên được hướng dẫn về: công tác kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề; thu thập, tính tỷ lệ lao động qua đào tạo; thống kê tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu về đào tạo nghề; triển khai công tác dạy nghề các nghề nông nghiệp; công tác quản lý sử dụng kinh phí đào tạo nghề  lao động nông thôn.  Ngoài ra, lớp tập huấn còn trang bị cho các học viên phương thức tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững các qui trình triển khai công tác dạy nghề, trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả hơn  công tác đào tạo nghề ở địa phương trong năm tiếp theo.

 Thanh Tùng – Công Luận/kontumtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *