(kontumtv.vn) – Ngày 29/7, Sở Tài nguyên và  Môi trường tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo, bồi dưỡng  chính sách pháp luật đất đai cho 180 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND và trưởng các phòng, ban của các huyện, thành phố.

Hội nhgij tập huấn
Hội nghị tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt những nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai 2013, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về thực hiện Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin những quy định cần ban hành theo thẩm quyền của UBND tỉnh về đăng kí đất đai, thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, giá đất… Hội nghị cũng đề cập đến trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh.

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Hội nghị này nhằm giúp cho  các đơn vị có liên quan và UBND các huyện,  thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai 2013, đồng thời tổ chức  tuyên truyền Luật Đất đai đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển thông qua việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai ở địa phương.

                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *