(kontumtv.vn) – Ngày 29/9, hơn 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng của Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn. Hội nghị do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Tập huấn
Tập huấn về thu gom và xử lý rác thải nông thôn

Tại Hội nghị này, các học viên được truyền đạt các kiến thức về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020”. Ngoài ra, các học viên còn nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải; vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; công nghệ ứng dụng xử lý rác thải và chất thải; thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình… Đồng thời, các học viên cũng được trang bị các kỹ năng xây dựng mô hình hộ nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn, kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường tại cơ sở.

                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *