(kontumtv.vn) – Ngày 22/5, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ  công tác bình đẳng giới  và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác này.

Hội nhgij tập huấn
Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

 Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là cán bộ làm công tác lao động -thương binh và xã hội ở các xã, phường, thị trấn và Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu sẽ được phổ biến các văn bản của Đảng, Chính phủ, của tỉnh Kon Tum  về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời nghiên cứu và thống nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, phường, thị trấn; cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch  và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác này, trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì  sự tiến bộ phụ nữ ở địa phương.

                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *