(kontumtv.vn) – Ngày 16/1, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban Dân tộc Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan phát triển liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị tham vấn hoàn thiện Kế hoạch thúc đẩy thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với vùng dân tộc và miền núi tại Việt Nam. Tham dự  có đại biểu một số sở, ban, ngành thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Quảng Ngãi.

Hội nghị của Uỷ ban Dân tộc Chính phủ tại Kon Tum
Hội nghị của Uỷ ban Dân tộc Chính phủ tại Kon Tum

Hội nghị nhằm thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương về những nội dung cơ bản của Dự thảo Kế hoạch hành động thúc đẩy thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Việt Nam ở tầm quốc gia, để hoàn thiện Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho quá trình đặt mục tiêu phân tách cho vùng dân tộc và miền núi vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 của các bộ, ngành, địa phương cũng như hệ thống chính sách giảm nghèo đối với vùng dân tộc miền núi ở giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung làm rõ các nút thắt, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ quan trọng đối với vùng dân tộc thiểu số tại cấp địa phương, nhất là mục tiêu về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng nam, nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và tăng cường sức khỏe bà mẹ. Trên cơ sở đó xác định danh mục các hành động ưu tiên và thứ tự ưu tiên của địa phương tương ứng với mục tiêu thiên niên kỷ đối với vùng dân tộc thiểu số từ góc độ các địa phương, nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của quốc gia trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *