(kontumtv.vn) – Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2013 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2014. Lãnh đạo UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014.

ubmttq

Các đại biểu dự họp phiên thường kỳ lần thứ 11 (khóa VIII) của Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum.

Trong năm qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niêm 100 năm của tỉnh.Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như cuộc vận động khu dân cư văn hóa “kiểu mẫu”. Qua đó đã triển khai tại 158 khu dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố và thu hút hơn 15 ngàn lượt người tham gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo cũng được chú trọng và quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động hướng về nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, hướng về người nghèo, các hoạt động đối ngoại ngày càng phong phú, đa dạng, tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Chương trình hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh Kon Tum với UBMT xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào), góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc và địa phương.

Phát biểu chỉ đaọ tại hội nghị, đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác Mặt trận trong năm 2013, đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQVN các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQVN các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.                                                     

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *