(kontumtv.vn) – Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI. Ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các  ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành ủy.

Hội nhgij trực tuyến toàn quốc quàn triệt Nghị quyết Trung ương 9 tại điểm caauf tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 9 tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh nêu rõ, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI là một trong những Hội nghị đặc biệt quan trọng. Hội nghị đã tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hội nghị đã bàn về  quy chế bầu cử trong Đảng, quyết định tiếp tục thực hiện Quy định về lấy phiếu tín nhiệm, cho ý kiến về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; có ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác. Những nội dung được hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt, đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết xuống cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết. Đồng thời các cấp ủy đảng cần chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị mình; coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng để đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai 2 chuyên đề lớn về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

       Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *