(kontumtv.vn) – Ngày 13/9, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

hoi nghi tong ket 10 nam

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa.

10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị đề ra. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Bên cạnh đó, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng ngày càng vững chắc; sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của các cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được chú trọng, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục tập trung xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nhân dân, của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh; triển khai có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, nhất là các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường, không để tạo thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đồng thời phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tấn Thành – Thanh Hà

                                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *