(kontumtv.vn) -Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2013. Đồng chí Y Mửi – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.

tkdn

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2013.

Trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã bám sát định hướng, hướng dẫn để triển khai công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Trong đó, tập trung vào các chủ đề, chủ điểm như: Tuyên truyền về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh; Các sự kiện chính trị nổi bật, các hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước; Kết quả  công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống  mốc giới Việt Nam – Lào. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum tập trung triển khai các hoạt động giới thiệu xúc tiến đầu tư, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan…

Tuy nhiên, trong năm qua công tác thông tin đối ngoại vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ; Thông tin đối ngoại chưa tạo sức bật trong công tác quảng bá hình ảnh, thu hút viện trợ và kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác kinh tế, thương mại du lịch; Các địa phương đơn vị chưa tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền miệng về thông tin đối ngoại mang tính chuyên sâu theo từng chủ đề phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Mửi ghi nhận và biểu dương công tác thông tin đối ngoại đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2014 các ngành, các cấp hoạt động bám sát vào chương trình thông tin đối ngoại của Trung Ương, của tỉnh; Tăng cường thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật  của nhà nước về công tác đối  ngoại, về biển đảo và phân giới cắm mốc; Bám sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh  trong năm 2014 để thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Kon Tum với cộng đồng quốc tế thông qua  các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư, các hội nghị hội thảo …

 

                                                              Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *