HN Tong ket

Hội nghị Tổng kết, đánh giá các mô hình bảo bệ trẻ em năm 2013

(kontumtv.vn) – Ngày 25/3, Sở LĐ – TB&XH đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá các mô hình trong chương trình bảo vệ trẻ em năm 2013. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

 Trong năm 2013, Sở LĐ – TB&XH đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và thu thập thông tin tình hình trẻ em ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã xây dựng mới mô hình hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại 15 xã, phường, nâng lên 27 mô hình hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại 7/9 huyện, thành phố, đưa vào quản lý trường hợp hơn 570 em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, kết quả thành công hơn 37%, các em còn lại tiếp tục được theo dõi, quản lý. Công tác truyền thông bảo vệ trẻ em và phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được chú trọng thông qua hoạt động của 30 mô hình Câu lạc bộ, cộng tác viên trẻ ở tổ dân phố, các điểm tham vấn bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Các đơn vị chức năng cũng đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng khu dân cư và trường học trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 16.500 lượt người tham gia. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chăm sóc bán trú dành cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, hằng ngày có hơn 15 em khuyết tật được gia đình đưa đến luyện tập, hỗ trợ kỹ năng và được chăm sóc tại Trung tâm theo nhu cầu.

Nhìn chung các mô hình trong chương trình bảo vệ trẻ em đã mang đến nhiều cơ hội cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục và văn hóa – xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của người dân và giúp cho trẻ em có điều kiện được bảo vệ, phát triển, được thừa hưởng các quyền cũng như có điều kiện để thực hiện công bằng xã hội trong lứa tuổi trẻ em.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *