(kontumtv.vn) – Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2012- 2015.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND, Hội LHPN các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết Đề án 343 tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết Đề án 343 tỉnh Kon Tum

Sau khi có Quyết định 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành chủ trì các Tiểu đề án như Hội LHPN tỉnh, Sở Giao dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh bám sát vào mục tiêu, đối tượng, nội dung và nhiệm vụ của từng Tiểu đề án để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ đăng ký rèn luyện. Qua đó đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; nêu cao vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ngoài việc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị các đơn vị chủ trì các Tiểu đề án tiếp tục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, sâu sát thực hơn nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu của Đề án đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị: “ Các cấp, các ngành tiếp tục duy trì lồng ghép với tuyên truyền các nội dung của Đề án trong triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 3 an toàn trong triển khai xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt chú trọng với người dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ sống ở vùng khó khăn, nhân rộng các mô hình hay và có hiệu quả”.

Ngoài việc rút kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, thực hiện có hiệu quả, Hội nghị đã biểu dương, khen thương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2012 – 2015 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 – 2021.

       Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *