(kontumtv.vn) – Ngày 26/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án phát triển Quỹ Carbon cộng đồng tỉnh Kon Tum.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết DA Phát triển Qũi Carbon cộng đồng

Đây là một trong những dự án đầu tiên ở Việt Nam đang được thiết kế với sự tư vấn, hỗ trợ của tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) để giúp cho cộng đồng và chính quyền địa phương thiết lập Quỹ Carbon cộng đồng và đưa vào giao dịch ở thị trường Carbon tự nguyện. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 02/2012, trên quy mô gần 20.000 ha rừng và đất rừng thuộc 11 thôn của xã Hiếu, huyện Kon Plông, với 660 hộ tham gia. Mục đích của Dự án  nhằm thiết lập mô hình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng, hạn chế tối đa mất rừng và suy thoái rừng ngay tại giai đoạn thiết kế và cung cấp những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho xây dựng chính sách cấp tỉnh và quốc gia.

Đến nay, tại 11 thôn của xã Hiếu đã thành lập ban quản lý rừng cộng đồng và 44 tổ tuần tra rừng; tổ chức quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ chế phối hợp tuần tra bảo vệ rừng giữa cộng đồng, UBND xã và kiểm lâm địa bàn, xây dựng quy ước bảo vệ rừng; tập huấn kỹ năng tuần tra rừng, giám sát Carbon và đa dạng sinh học, trang bị công cụ tuần tra và hỗ trợ tài chính cho công tác tuần tra bảo vệ rừng; mở tài khoản ngân hàng cho cộng đồng và thành lập quỹ bảo vệ rừng cộng đồng cũng như các kỹ năng kế toán cho các trưởng ban và kế toán cộng đồng. Dự án đã được người dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ và bước đầu đã có những chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là tình trạng phát rừng làm nương rẫy.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục thực hiện để củng cố tổ chức quản lý rừng cộng đồng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho cộng đồng như giao đất giao rừng, lập kế hoạch quản lý rừng, hoàn thành hồ sơ thiết kế Dự án để giao dịch thị trường Carbon.

Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *