(kontumtv.vn) – Ngày 1/4, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở. Tham dự có Thường trực Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi chủ trì Hội nghị.

Hội nghị
Hội nghị tông kết rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

Tính đến cuối tháng 3/2015, đã có 22 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đại hội điểm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trong đó, có 7 TCCSĐ tổ chức đại hội đại biểu và 15 TCCSĐ tổ chức đại hội đảng viên, 12  Đảng bộ bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội. Qua đánh giá, quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm từ công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện, phương án nhân sự, công tác tổ chức điều hành, bầu cử cấp ủy khóa mới đều đúng trình tự, dân chủ và đúng định hướng. Đặc biệt việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và các đại biểu chính thức tham dự đại hội cấp trên đều được bầu 1 lần đủ số lượng với số phiếu tập trung cao.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, các đại biểu đề nghị cần khắc phục một số hạn chế khi tổ chức đại hội điểm như:  Việc xây dựng văn kiện còn dài, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành còn trùng lắp với báo cáo chính trị. Nhiều đại hội chưa xác định rõ ràng chủ đề của đại hội và mục tiêu, giải pháp thiếu tính khả thi. Việc thảo luận tại đại hội chưa đi vào chiều sâu, còn ít ý kiến. Có đại hội khi bầu cử chức danh phó bí thư không có số dư, không có nữ trong cấp ủy. Việc điều hành của đoàn chủ tịch tại một số đại hội còn lúng túng, khâu trang trí chưa đúng hướng dẫn. Các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội điểm có mục chưa rõ ràng, gây khó khăn cho cơ sở.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các ban xây dựng Đảng, bộ phận giúp việc và thường trực cấp ủy các TCCSĐ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế mà hội nghị lần này đề xuất khắc phục. Đồng thời các cơ quan chức năng, giúp việc tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định kết quả việc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lần này là cơ sở giúp Tỉnh ủy và các TCCSĐ chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                                      Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *