(kontumtv.vn) – Ngày 16/1, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015

Trong năm qua, công tác tư pháp của tỉnh đã có nhiều chuyển biến, triển khai toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm đề ra từ đầu năm. Nổi bật là tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Hiến Pháp năm 2013. Các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, đạt kết quả. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được chuẩn hóa và có chất lượng hơn, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn. Các hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, giám định tư pháp được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, đổi mới, thực hiện sâu rộng và ngày càng phong phú, đa dạng, đạt kết quả hơn so với những năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, ngành Tư pháp tỉnh đặc biệt quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc Hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Nâng cao hơn nữa công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm tính khả thi, hợp lý, giảm chi phí xã hội; triển khai đồng bộ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp của tỉnh, nhất là tư pháp xã, huyện nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong tình hình mới.

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm và phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

        Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *