Kiem ke R

Hội nghị triển khai công tác kiểm kê rừng tỉnh Kon Tum        

Sáng 24/3, Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Viện Điều tra Quy hoạch Rừng – thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh và các đơn vị liên quan.

Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 594/QĐ – TTg ngày 15/4/2013, Bộ NN&PTNN là cơ quan chủ quản, thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2013 đến  ngày 31/12/2016. Mục tiêu Dự án nhằm xác định và nắm bắt toàn diện diện tích rừng, trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước.

Hội nghị diễn ra từ ngày 24 đến 26/3/2014, thông qua các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng các cấp, báo cáo tóm tắt phương án, kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Phương án thành lập 5 tổ kiểm kê rừng từ tỉnh đến xã, các tổ kiểm kê rừng của các chủ rừng nhóm 2 và tổ giúp việc kiểm kê rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Các hoạt động kiểm kê rừng bao gồm công tác chuẩn bị, tập huấn, phối hợp kiểm tra rừng và tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh là đơn vị đầu mối thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến đến tháng 6/2014 sẽ hoàn tất công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh và báo cáo Trung ương. Tổng kinh phí cho công tác này trên địa bàn tỉnh Kon Tum hơn 20 tỷ đồng.

                                                                              Ngọc Hòa – Duy Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *