(kontumtv.vn)Sáng 27/5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn ngành và các công đoàn trực thuộc.

Hội nghị
Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; tuyên truyền, quán triệt Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động, về vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và trách nhiệm của công đoàn cơ sở.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng trong công tác tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, giúp cán bộ công đoàn xây dựng và tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động cán bộ, công nhân viên chức lao động nhắn tin và tham gia ủng hộ cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” để góp sức vì biển đảo quê hương.                                                                  

                                                                                  Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *