(kontumtv.vn) – Sáng 19/2, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo.

tddkxdvh

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong năm 2013, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, huyện, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân về các tiêu chí công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; Vận động nhân dân tích cực tham gia đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Đến nay toàn tỉnh có trên 72.000/112.500 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 64%, tăng hơn 1.760 hộ so với năm 2012. Phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình thương cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú. Kết quả Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được số tiền trên 13 tỷ đồng; tiến hành hỗ trợ xây dựng 362 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà “Đại đoàn kết”. Đã phát động ủng hộ Chương trình ASXH nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, đã vận động được số tiền trên 46tỷ đồng. “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trở thành ngày hội đậm nét văn hóa truyền thống ở khu dân cư, năm 2013 toàn tỉnh có 745/847 khu dân cư tổ chức ngày hội (đạt  trên 87%). Ngoài ra, phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và ngày càng phát triển. Đến nay toàn tỉnh có 499/847 khu dân cư văn hóa, trong đó năm 2013 đã công nhận mới thêm 22 làng, tổ dân phố văn hóa. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tính đến nay toàn tỉnh có 495 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà Rông…

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2014.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng thời đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phân công cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng huyện để phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phong trào; kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phong trào ở cấp huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng thể việc thực hiện phong trào tại các huyện, thành phố; triển khai phong trào gắn với các tiêu chí trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *