(kontumtv.vn) – Sáng 27/3, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) năm 2014. Bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2013, Hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN trên địa bàn. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đảm bảo đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên từng bước đi vào nề nếp. Việc phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân được chú trọng, nội dung, phương pháp đa dạng, phong phú. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội nghị đã đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong năm qua và bàn giải pháp để triển khai thực hiện tốt kế hoạch GDQPAN trong năm 2014.

giao duc ANQP

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2014

Phát biểu tại Hội nghị, ngoài việc khẳng định vai trò quan trọng của công tác GDQPAN trong tình hình mới hiện nay, bà Lê Thị Kim Đơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố, sau Hội nghị này, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ GDQPAN ở địa phương, đơn vị mình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên GDQPAN, mở rộng đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng QPAN, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác GDQPAN năm 2013.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *