(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo  các Chương trình Mục tiêu quốc gia  tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh  Lê Thị Kim Đơn chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị triển khai các CTMTQG tỉnh Kon Tum năm 2015
Hội nghị triển khai các CTMTQG tỉnh Kon Tum năm 2015

Trong năm 2014, tổng kinh phí bố trí thực hiện 13 CTMTQG trên địa bàn tỉnh hơn  410 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển chiếm gần 73%, vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản chiếm hơn 6%, vốn sự nghiệp chiếm hơn 21%. Đến ngày 31/01/2015, tổng giá trị khối lượng hoàn thành các chương trình hơn 270 tỷ đồng và đã giải ngân tương ứng với khối lượng hoàn thành, đạt gần 67% tổng kinh phí đã bố trí.

Trong năm 2014, có 10/13 chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bao gồm các Chương trình: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Y tế, Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Văn hóa, Giáo dục – Đào tạo, Phòng chống ma túy, Phòng chống tội phạm, Phòng chống HIV và Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Riêng  3 Chương trình: Việc làm và Dạy nghề, Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị thiếu kịp thời, dẫn đến một số dự án được phân cấp cho huyện trực tiếp triển khai thực hiện bị chậm; các đơn vị thực hiện thiếu quan tâm đến báo cáo và phát hiện, xử lý vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện từng chương trình, dự án mà chỉ mới chú trọng đến giá trị giải ngân, nên có phần ảnh hưởng đến hiệu quả các chương trình. Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa có sự chuẩn bị trước nên khối lượng thực hiện và giải ngân của các CTMTQG chủ yếu thuộc các công trình chuyển tiếp, trả nợ khối lượng và thực hiện kinh phí sự nghiệp mang tính chất thường xuyên, dẫn đến tổng giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân không cao.

Trên cơ sở phân tích những nguyên dân dẫn đến những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện một số CTMTQG, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG trong năm 2015.

Phát biểu kết luận Hội nghị, phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các CTMTQG  năm 2014. Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, vướng mắc, tìm hướng giải quyết trong năm 2015;  căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh để  triển khai thực hiện các CTMTQG ngay từ đầu năm; xây dựng kế hoạch cụ thể gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp trình UBND tỉnh, chậm nhất là ngày 10/3; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, đặc biệt là báo cáo những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; chủ động hơn nữa trong triển khai các chương trình, nhất  là huy động xã hội hóa và lồng ghép nguồn vốn từ các dự án, chương trình khác; chú trọng tới các giải pháp để thực hiện các CTMTQG chưa thực hiện đạt kế hoạch trong năm 2014.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *