(kontumtv.vn) – Ngày 31/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị.

Tham dự rại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trwejc tuyến tại điểm vầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong năm 2014, ngành Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc ổn định phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trong năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành đã hoạt động hiệu quả, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, công tác đảm bảo môi trường được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân còn xảy ra ở một số địa phương.

Trong năm 2015, ngành Tài Nguyên và Môi trường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ thực hành công vụ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Kon Tum, ngành Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2014, Sở đã cấp 428 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 2.000 ha cho các tổ chức, cấp gần 9.800 giấy cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 3.700ha. Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên nước và kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tiếp tục được ngành triển khai hiệu quả; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng thẩm quyền, thời gian và trả lời thỏa đáng cho nhân dân.

Hội nghị đã nghe các báo cáo, ý kiến, kiến nghị của các địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tài Nguyên và Môi trường trong năm 2015 và các năm tiếp theo, góp phần tích cực vào việc phát triển ổn định về kinh tế, xã hội của đất nước.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *